Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

official

Bản dịch

chính thức

The
official
colors
are
blue
and
white
.

Những màu chính thức là màu xanh dương và màu trắng.

Có 5 lời bình

It
is
an
official
dinner
.

Nó là một bữa tối chính thức.

Có 34 lời bình

They
are
not
official
.

Họ thì không chính thức.

Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu