Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

office

Bản dịch

văn phòng

My
brother
is
at
his
office
.

Anh trai tôi đang ở văn phòng của mình.

Có 9 lời bình

Call
me
at
the
office
.

Gọi điện cho tôi tại văn phòng.

Có 9 lời bình

Where
is
my
office
?

Văn phòng của tôi ở đâu?

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu