Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

off

Bản dịch

tắt, ra khỏi

Please
take
off
your
shoes
.

Làm ơn tháo giày của bạn ra.

Có 6 lời bình

Take
off
your
coat
!

Cởi áo khoác của bạn ra!

Có 27 lời bình

I
take
off
my
hat
.

Tôi cởi mũ của mình ra.

Có 110 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu