Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

occasion

Bản dịch

sự kiện, dịp, cơ hội

I
saw
you
on
that
occasion
.

Tôi đã thấy bạn trong sự kiện đó.

Có 5 lời bình

I
saw
you
on
that
occasion
.

Tôi đã thấy bạn trong sự kiện đó.

Có 5 lời bình

Today
is
a
special
occasion
.

Hôm nay là một dịp đặc biệt.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu