Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

objective

Bản dịch

mục tiêu, mục đích

The
students
have
the
same
objective
.

Những học sinh có cùng mục tiêu.

Có 3 lời bình

I
have
an
objective
.

Tôi có một mục tiêu.

Có 16 lời bình

The
objective

Mục tiêu

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu