Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nurse

Bản dịch

y tá

She
is
a
nurse
.

Cô ta là một y tá.

Có 6 lời bình

I
am
a
nurse
.

Tôi là một y tá.

Có 1 lời bình

She
is
a
nurse
.

Cô ta là một y tá.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu