Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

number

Bản dịch

số, số lượng

Her
telephone
number

Số điện thoại của cô ấy

Có 2 lời bình

Her
telephone
number

Số điện thoại của cô ấy

Có 2 lời bình

Here
is
my
phone
number
.

Đây là số điện thoại của tôi.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu