Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

novel

Bản dịch

tiểu thuyết

I
think
the
novel
is
wrong
.

Tôi nghĩ cuốn tiểu thuyết thì sai.

Có 2 lời bình

I
like
his
novel
.

Tôi thích tiểu thuyết của anh ấy.

Có 5 lời bình

The
novel

Cuốn tiểu thuyết

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu