Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

not

Bản dịch

không, không phải là

I
am
not
a
man
!

Tôi không phải là một người đàn ông!

Có 85 lời bình

I
am
not
a
boy
.

Tôi không phải là một cậu bé.

Có 75 lời bình

I
am
not
a
girl
.

Tôi không phải là một cô gái.

Có 60 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu