Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

north

Bản dịch

bắc

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

Nó ở phía tây bắc của đất nước.

Có 14 lời bình

I
come
from
the
North
.

Tôi đến từ miền bắc.

Có 6 lời bình

I
live
in
the
north
.

Tôi sống ở miền bắc.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu