Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

normally

Bản dịch

Thường, Thông thường

Normally
we
drink
after
dinner
.

Thông thường chúng tôi uống sau bữa tối.

Có 7 lời bình

We
normally
eat
together
.

Chúng tôi thường ăn cùng nhau.

Có 24 lời bình

I
normally
eat
breakfast
.

Tôi thường ăn bữa sáng.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu