Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

normal

Bản dịch

thường, bình thường

Are
we
a
normal
family
?

Chúng ta có phải là một gia đình bình thường không?

Có 15 lời bình

Today
is
a
normal
day
.

Hôm nay là một ngày bình thường.

Có 10 lời bình

She
is
not
normal
.

Cô ấy thì không bình thường.

Có 69 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu