Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

none

Bản dịch

không ai, không gì, không một ai

None
of
them
look
like
my
husband
.

Không ai trong bọn họ nhìn giống như chồng của tôi.

Có 11 lời bình

None
of
us
are
perfect
.

Không ai trong chúng tôi là hoàn hảo.

Có 46 lời bình

None
for
me
.

Không gì cho tôi.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu