Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

noise

Bản dịch

tiếng ồn

The
telephone
is
making
a
noise
.

Cái điện thoại đang phát ra tiếng ồn.

Có 3 lời bình

Do
not
make
so
much
noise
.

Đừng tạo ra quá nhiều tiếng ồn.

Có 16 lời bình

Stop
that
noise
!

Dừng tiếng ồn đó!

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu