Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

no

Bản dịch

không, đừng

No
women
drink
beer
with
sugar
.

Không có người phụ nữ nào uống bia với đường.

Có 6 lời bình

I
have
no
answer
to
your
question
.

Tôi không có đáp án với câu hỏi của bạn.

Có 11 lời bình

My
houses
have
no
roof
.

Những ngôi nhà của tôi không có mái nhà.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu