Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

night

Bản dịch

đêm, buổi tối

Thanks
,
good
night
.

Cảm ơn bạn, chúc ngủ ngon.

Có 30 lời bình

Thanks
and
good
night
!

Cảm ơn và chúc ngủ ngon!

Có 57 lời bình

Bye
,
good
night
.

Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

Có 57 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu