Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

new

Bản dịch

mới

No
,
he
is
not
my
new
boyfriend
.

Không, anh ấy không phải là bạn trai mới của tôi.

Có 2 lời bình

We
watched
a
new
program
on
the
television
.

Chúng tôi đã xem một chương trình mới trên tivi.

Có 2 lời bình

New
friends
for
a
new
year
!

Những người bạn mới cho một năm mới!

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu