Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

neither

Bản dịch

không, cũng không

The
animal
is
neither
cat
nor
dog
.

Con vật không phải là mèo cũng không phải là chó.

Có 18 lời bình

I
neither
walk
nor
run
.

Tôi không đi bộ mà cũng không chạy.

Có 27 lời bình

He
is
neither
here
nor
there
.

Anh ấy không ở đây cũng không ở đó.

Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu