Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

negative

Bản dịch

tiêu cực, bi quan, âm tính

She
is
a
negative
woman
.

Cô ấy là một người phụ nữ tiêu cực.

Có 24 lời bình

The
answer
is
negative
.

Câu trả lời là tiêu cực.

Có 31 lời bình

Positive
or
negative
?

Tích cực hay tiêu cực?

Có 56 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu