Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

need

Bản dịch

cần

I
need
my
coffee
.

Tôi cần cà phê của tôi.

Có 32 lời bình

They
need
us
.

Họ cần chúng ta.

Có 34 lời bình

They
need
food
.

Họ cần đồ ăn.

Có 18 lời bình

Tất cả thể động từ của need

ngôihiện tạiquá khứ
Ineedneeded
he/she/itneedsneeded
you/we/theyneedneeded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu