Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

neck

Bản dịch

cổ

What
is
on
your
neck
?

Cái gì trên cổ bạn?

Có 6 lời bình

Your
neck
is
red
.

Cổ của bạn thì đỏ.

Có 3 lời bình

What
is
on
your
neck
?

Cái gì trên cổ bạn?

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu