Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nature

Bản dịch

thiên nhiên, tự nhiên

I
love
nature
.

Tôi yêu thiên nhiên.

Có 2 lời bình

Nature

Tự nhiên

Có 1 lời bình

I
love
nature
.

Tôi yêu thiên nhiên.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu