Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

my

Bản dịch

của tôi, của mình

My
cat
eats
my
food
.

Con mèo của tôi ăn thức ăn của tôi.

Có 32 lời bình

He
drinks
my
tea
.

Anh ấy uống trà của tôi.

Có 96 lời bình

It
is
my
book
.

Nó là cuốn sách của tôi.

Có 60 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu