Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

musical

Bản dịch

nhạc, âm nhạc

Her
musical
career
is
interesting
.

Sự nghiệp âm nhạc của cô ấy thì thú vị.

Có 2 lời bình

It
is
a
musical
book
.

Nó là một quyển sách âm nhạc.

Có 15 lời bình

This
is
my
musical
instrument
.

Đây là nhạc cụ của tôi.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu