Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

music

Bản dịch

nhạc, âm nhạc

He
does
not
like
the
music
I
listen
to
.

Anh ấy không thích thể loại nhạc mà tôi nghe.

Có 0 lời bình

They
are
talking
about
music
.

Họ đang nói về âm nhạc.

Có 2 lời bình

I
like
to
listen
to
music
.

Tôi thích nghe nhạc.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu