Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

murder

Bản dịch

án mạng, sự giết người, tội giết người

The
majority
of
the
people
think
that
murder
is
wrong
.

Số đông người nghĩ rằng giết người là sai trái.

Có 2 lời bình

Where
were
you
at
the
time
of
the
murder
?

Bạn đã ở đâu vào thời điểm của vụ án mạng ?

Có 11 lời bình

They
did
not
write
about
the
murder
.

Họ đã không viết về vụ án mạng .

Có 5 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu