Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

much

Bản dịch

nhiều, nhiều (d.từ không đếm được)

I
do
not
have
much
time
.

Tôi không có nhiều thời gian.

Có 19 lời bình

He
drinks
too
much
beer
.

Anh ấy uống quá nhiều bia.

Có 10 lời bình

How
much
time
do
they
have
?

Họ có bao nhiêu thời gian?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu