Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

movie

Bản dịch

phim

I
have
an
important
role
in
the
movie
.

Tôi có một vai diễn quan trọng trong bộ phim.

Có 2 lời bình

Did
you
like
the
movie
?

Bạn đã thích bộ phim chứ?

Có 2 lời bình

Last
year
,
I
saw
at
least
fifty
movies
.

Năm ngoái, tôi đã xem ít nhất năm mươi bộ phim.

Có 2 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu