Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mouth

Bản dịch

miệng, mồm

My
mouth
is
red
.

Miệng của tôi màu đỏ.

Có 4 lời bình

The
mouth

Cái miệng

Có 2 lời bình

They
have
large
mouths
.

Họ có những cái miệng rộng.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu