Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mouse

Bản dịch

chuột, con chuột

I
have
an
animal
,
it
is
a
mouse
.

Tôi có một con vật, nó là một con chuột.

Có 32 lời bình

A
mouse
and
an
elephant

Một con chuột và một con voi

Có 120 lời bình

The
mouse
eats
bread
.

Con chuột ăn bánh mì.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu