Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

motorcycle

Bản dịch

xe máy, mô tô

He
travels
by
motorcycle
.

Anh ấy du lịch bằng xe máy.

Có 4 lời bình

Which
motorcycle
is
yours
?

Xe mô tô nào là của bạn?

Có 2 lời bình

The
motorcycle

Xe mô tô

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu