Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

motor

Bản dịch

động cơ, xe mô tô

The
motor
is
under
wheels
.

Động cơ thì ở dưới những cái bánh xe.

Có 13 lời bình

The
engineer
wants
a
different
motor
.

Người kĩ sư muốn một động cơ khác.

Có 6 lời bình

Where
is
the
oil
for
the
motor
?

Dầu cho động cơ ở đâu?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu