Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mother

Bản dịch

mẹ, người mẹ, má

He
swims
with
my
mother
.

Anh ấy bơi với mẹ của tôi.

Có 20 lời bình

I
see
the
mother
.

Tôi nhìn thấy người mẹ.

Có 14 lời bình

My
mother
cooks
for
my
father
.

Mẹ tôi nấu cho bố tôi.

Có 35 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu