Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

morning

Bản dịch

sáng, buổi sáng

Good
morning
,
how
are
you
?

Chào buổi sáng, bạn có khỏe không?

Có 32 lời bình

Hello
,
good
morning
!

Xin chào, chào buổi sáng!

Có 19 lời bình

Morning

Buổi sáng

Có 155 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu