Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

moon

Bản dịch

mặt trăng

He
walked
on
the
moon
.

Ông ấy đã đi trên mặt trăng.

Có 1 lời bình

The
Moon
is
smaller
than
the
Sun
.

Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời.

Có 17 lời bình

Where
do
you
see
the
moon
?

Bạn thấy mặt trăng ở đâu?

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu