Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

month

Bản dịch

tháng

A
week
is
not
a
month
.

Một tuần không phải là một tháng.

Có 46 lời bình

The
weeks
of
the
month

Những tuần của tháng

Có 19 lời bình

The
month

Tháng

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu