Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

model

Bản dịch

mẫu, người mẫu, mô hình

My
sister
is
a
model
.

Chị tôi là một người mẫu.

Có 37 lời bình

The
models
have
black
dresses
.

Những người mẫu có những chiếc đầm màu đen.

Có 10 lời bình

My
sister
is
a
model
.

Chị tôi là một người mẫu.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu