Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mix

Bản dịch

trộn, hoà trộn, pha lẫn

I
mix
it
with
milk
and
an
egg
.

Tôi trộn nó với sữa và một cái trứng.

Có 8 lời bình

I
mix
the
two
colors
.

Tôi pha lẫn hai màu lại.

Có 27 lời bình

I
mix
the
whole
thing
.

Tôi trộn tất cả mọi thứ.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu