Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mistake

Bản dịch

sai lầm, lỗi lầm

I
took
your
umbrella
by
mistake
.

Tôi đã lấy cây dù của bạn do sơ ý .

Có 2 lời bình

Please
,
do
not
make
a
mistake
.

Làm ơn, đừng phạm sai lầm .

Có 1 lời bình

Where
is
the
mistake
?

Sai lầm là ở đâu ?

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu