Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mirrors

Bản dịch

gương (số nhiều)

The
mirrors

Những cái gương

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu