Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

mirror

Bản dịch

gương

I
do
not
have
a
mirror
.

Tôi không có một cái gương.

Có 8 lời bình

I
look
in
the
mirror
.

Tôi nhìn vào gương.

Có 11 lời bình

Like
a
mirror

Như một cái gương

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của mirror

ngôihiện tạiquá khứ
Imirrormirrored
he/she/itmirrorsmirrored
you/we/theymirrormirrored

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu