Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

minimum

Bản dịch

tối thiểu

He
does
the
minimum
work
.

Anh ấy làm lượng công việc tối thiểu.

Có 46 lời bình

The
minimum
time
is
an
hour
.

Thời gian tối thiểu là một giờ.

Có 62 lời bình

What
is
the
minimum
age
?

Độ tuổi tối thiểu là gì?

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu