Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mine

Bản dịch

của tôi

The
horse
is
not
mine
.

Con ngựa thì không phải của tôi.

Có 212 lời bình

The
lemon
is
mine
.

Quả chanh là của tôi.

Có 210 lời bình

The
child
is
mine
.

Đứa bé là của tôi.

Có 68 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu