Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

method

Bản dịch

phương pháp

The
method

Phương pháp

Có 7 lời bình

I
do
not
like
your
methods
.

Tôi không thích các phương pháp của bạn.

Có 1 lời bình

The
method

Phương pháp

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu