Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

meter

Bản dịch

mét, công tơ mét, dụng cụ đo

He
runs
one
meter
per
second
.

Anh ấy chạy được một mét trên giây.

Có 26 lời bình

A
meter
is
enough
.

Một mét là đủ.

Có 10 lời bình

One
meter

Một mét

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu