Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

met

Bản dịch

đã gặp gỡ, đã gặp

Chia động từ của meet

I
have
met
the
writer
at
the
library
.

Tôi đã gặp gỡ nhà văn ở thư viện.

Có 18 lời bình

I
have
met
his
sister
.

Tôi đã gặp chị gái của anh ấy.

Có 9 lời bình

I
have
never
met
her
.

Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của meet

ngôihiện tạiquá khứ
Imeetmet
he/she/itmeetsmet
you/we/theymeetmet

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu