Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

menu

Bản dịch

thực đơn, quyển thực đơn

He
reads
the
menu
.

Anh ấy đọc quyển thực đơn.

Có 48 lời bình

I
read
the
menu
.

Tôi đọc quyển thực đơn.

Có 12 lời bình

I
read
a
menu
.

Tôi đọc một thực đơn.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu