Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

menu

Bản dịch

thực đơn

It
is
a
menu
.

Nó là một tờ thực đơn.

Có 28 lời bình

They
have
a
menu
.

Họ có một tờ thực đơn.

Có 48 lời bình

I
read
a
menu
.

Tôi đọc một thực đơn.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu