Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

men

Bản dịch

những người đàn ông

Men
and
women

Những người đàn ông và những người phụ nữ

Có 76 lời bình

The
men
drink
water
.

Những người đàn ông uống nước.

Có 6 lời bình

men

những người đàn ông

Có 44 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu