Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

memory

Bản dịch

ký ức, trí nhớ

You
have
a
good
memory
.

Bạn có một trí nhớ tốt .

Có 13 lời bình

We
have
many
memories
together
.

Chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau.

Có 13 lời bình

Thank
you
for
the
memories
.

Cảm ơn bạn về những kỉ niệm .

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu